Dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz

Zainteresowania naukowe:

  • Problematyka symbolu i sposób jego funkcjonowania w kulturze współczesnej
  • Kulturowy wymiar religii i religijności
  • Problematyka tożsamości regionalnej

Konsultacje:
ul. Szewska 50/51,  pok. 21, III p.
poniedziałki, 13.20-14.20
czwartki, 12.40-13.40
izolda.topp-wojtowicz@uwr.edu.pl

USOS