Dr hab. Magdalena Barbaruk

Zainteresowania naukowe:

  • kulturowy potencjał literatury, trasy literackie
  • dziedzictwo Cervantesa w humanistyce i w kulturze
  • kultura obszaru hiszpańskojęzycznego
  • krajobraz, krajobraz literacki
  • aksjologia, aksjologicznie zorientowana teoria kultury
  • sztuka w przestrzeni kultury
  • współczesna historiografia
  • (re)wizje „Solidarności”

magdalena.barbaruk@uwr.edu.pl

USOS

Magdalena Barbaruk, doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Jej praca magisterska o feministycznej historii „Solidarności” otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie na pracę magisterską poświęconą NSZZ „Solidarność” a rozprawa doktorska Aksjotyczne przestrzenie donkichotyzmu. Postać Don Kichota we współczesnej refleksji humanistycznej wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o kulturze (Narodowe Centrum Kultury, 2012). W roku 2012 Narodowe Centrum Nauki przyznało jej dwuletni staż podoktorski “Fuga” na realizację w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowego UJ projektu naukowego “La Mancha jako ziemia literatury. Kulturowy status tras literackich”. W jego ramach powstał film dokumentalny „Błędne mapy”, w przygotowaniu jest zaś numer tematyczny „Kontekstów” pt. Itineraria literackie. Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Pracach Kulturoznawczych”, „Kulturze Współczesnej”, „Historyce”, „Dwutygodniku”, „Kulturze-Historii-Globalizacji”.  Współautorka książki Śladami fotografii Augustyna Czyżowicza. Album z doliny Łachy (wraz z I. Topp, P. J. Fereńskim, K. Koniecznym). W 2015 roku ukaże się jej książka Długi cień Don Kichota (wyd. Universitas) oraz jej angielska wersja The Long Shadow of Don Quixote (wyd. Peter Lang). Pracuje nad monografią La Mancha. Sensy błądzenia. Członkini zarządu wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz redakcji czasopisma artystycznego „Format.net”. Przedmiotem jej naukowej i pozanaukowej fascynacji jest Ameryka Południowa.