IV Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA

Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich

11-13 września 2020, Żywiec/Jeleśnia

 

Obrady 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej odbędą się w Beskidzie Żywieckim, na obszarze homogenicznym kulturowo, który na skutek wpływów wołoskich, pogranicznego położenia, współistnienia kultury rolniczej i pasterskiej oraz uwarunkowań geograficznych wytworzył i przechował barwną i żywą do dziś tradycję muzyczną.

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będą instrumenty muzyczne regionów polskich Karpat – Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala, Orawy, Spisza oraz innych terenów zamieszkiwanych przez grupy góralskie. Kultura muzyczna obszarów karpackich, charakteryzująca się odrębnością i wyjątkowym przywiązaniem do tradycji, jest wciąż niewystarczająco i nierównomiernie zbadana.

Celem Konferencji jest uchwycenie stanu wiedzy o ludowych instrumentach muzycznych wykorzystywanych na obszarach polskich Karpat oraz muzycznego genius loci południowej dzielnicy naszego kraju. Tematyka Konferencji skupi się wokół zagadnień kultury muzycznej i sytuacji wykonawczych, budowy i sposobów wykonywania instrumentów muzycznych, historii instrumentów i ich wytwórców, tradycyjnego repertuaru i praktyki wykonawczej, upodobań brzmieniowych i formalnych, zanikających i reaktywowanych sytuacji muzycznych, nauczania gry na instrumentach ludowych i przekazu międzypokoleniowego, a także wprowadzania innowacji względem dawnych wzorów.

Stałym punktem Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych, nie tylko o profilu etnograficznym, oraz popularyzacja zbiorów często niedostępnych na co dzień dla zwiedzających. Tradycyjnie pojawią się także zagadnienia związane z historycznymi fortepianami, lutnictwem artystycznym, nowymi technologiami budowy instrumentów, archeomuzykologią, ikonografią muzyczną, różnymi rodzajami aktywności w dziedzinie instrumentarium muzycznego, i inne.

Podczas Konferencji odbędą się prezentacje muzyczne i koncerty na unikatowych instrumentach ludowych oraz potańcówka przy muzyce tradycyjnej w najstarszej drewnianej karczmie w Polsce.

 

Przewidywany charakter uczestnictwa: 20-30-minutowy referat

Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 czerwca 2020

Zgłoszenia zawierające temat wystąpienia, streszczenie i biogram, prosimy nadsyłać na adresy:

Agata Mierzejewska-Ficek: mierzejewska.ficek@gmail.com

Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl

 

ORGANIZATOR

Fundacja 9sił

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

 

PARTNERZY

Powiat Żywiecki

Miasto Żywiec

Gmina Jeleśnia

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle

Beskidzkie Centrum Muzyczne

Fundacja Muzyka Zakorzeniona

Polskie Radio Katowice

Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 

PATRONAT HONOROWY

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata

Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor

Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska

 

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, etnomuzykolog, Kierownik Zakładu Muzykologii

Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel, muzykolog, instrumentolog

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Agata Mierzejewska-Ficek, muzykolog, inicjatorka Konferencji, kurator www.instrumenty.edu.pl

Joanna Gul, teoretyk muzyki, instrumentolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa UWr

Przemysław Ficek, multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych, folklorysta,

Wiceprezes Fundacji 9sił

 

MIEJSCA KONFERENCJI

11 września – Muzeum Miejskie w Żywcu - Stary Zamek, Dział Etnografii

12-13 września – Stara Plebania w Jeleśni

12 września – Koncert i Potańcówka w Starej Karczmie w Jeleśni

 

INFOGRAFIKA: Waldemar Kielichowski

ZDJĘCIE: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, fot. Piotr Baczewski

Więcej informacji

Agata Mierzejewska-Ficek

e-mail: mierzejewska.ficek@gmail.com, tel.: 513 338 058

www.instrumenty.edu.pl

www.konferencja.instrumenty.edu.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury