Konferencja Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich

11 - 13  września  2017  r. w Instytucie Muzykologii odbyła się międzynarodowa konferencja  naukowa  Kultura  muzyczna  wrocławskich  kościołów  ewangelickich.  Kształtowanie  tradycji  i  muzyczna  ekumenia  =  Die  Musikkultur  der  evangelischen  Kirchengemeinden in Breslau. Gestaltung ihrer Tradition und die musikalische Ökumene. Konferencję zorganizował Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  w  Polsce, we  współpracy  z Narodowym Forum Muzyki  we Wrocławiu. Kierownictwo  naukowe i organizacyjne  pełnili prof.  dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Joanna Subel, prof. UWr oraz dr Dawid Ślusarczyk. Konferencja była prowadzona  w językach angielskim, niemieckim i polskim, a wzięli w niej udział muzykolodzy i badacze  z ośrodków muzykologicznych w Polsce (Wrocław, Warszawa, Kraków, Opole, Katowice,  z  licznym  udziałem pracowników i doktorantów  Instytutu  Muzykologii  UWr), a także  z Berlina, Bratysławy, Oksfordu i Oklahomy.  W ramach konferencji odsłonięto tablicę pamiątkową, dedykowaną wrocławskiemu  kompozytorowi i organiście Adolfowi  Hessemu (1809-1863), którą  umieszczono w  zewnętrznej  ścianie  Muzeum  Architektury – dawnym klasztorze Bernardynów, gdzie Hesse był niegdyś organistą. Odsłonięciu tablicy towarzyszył koncert w Muzeum Architektury w wykonaniu Cantores Minores Wratislavienses (dyrygent - Piotr Karpeta, pozytyw – Marek Pilch).