Nowe doktoraty w Instytucie Muzykologii UWr

1.12.2017 w Oratorium Marianum dr Wioleta Muras odebrała dyplom doktorski uzyskany na podstawie rozprawy Twórczość użytkowa Witolda Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian audiosfery XX wieku napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Gołąba.

7.12.2017 odbyła się publiczna obrona doktoratu dra Ziemowita Sochy Socjologiczna analiza recepcji moderny muzycznej na przykładzie wybranych intytucji kultury Wrocławia napisanego pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Gołąba.

Autorom obu wyróżnionych prac składamy serdeczne gratulacje!