Nowe książki w seriach wydawniczych Instytutu Muzykologii

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nowych książkach w seriach wydawniczych Instytutu Muzykologii:

 

W serii Musicologica Wratislaviensia w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego pod redakcją prof. dr hab. Macieja Gołąba ukazała się praca Wioleta Muras, Twórczość użytkowa Witolda Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian audiosfery XX wieku

 

W serii Eastern European Studies in Musicology w wydawnictwie Peter Lang pod redakcją prof. dr hab. Macieja Gołąba ukazały się tłumaczenia prac