wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. prof. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
2. prof. dr hab. prof. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
3. prof. dr hab. prof. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
4. dr hab. Miklaszewska Joanna Instytut Muzykologii
5. dr hab. Raba Bogusław Instytut Muzykologii
6. dr Drożdżewska Agnieszka Instytut Muzykologii
7. dr Joachimiak Grzegorz Instytut Muzykologii
8. dr Losiak Robert Instytut Muzykologii
9. dr Muras Wioleta Instytut Muzykologii
10. dr Odoj Wojciech Instytut Muzykologii
11. dr Wieczorek Sławomir Instytut Muzykologii
12. mgr Gul Joanna Instytut Kulturoznawstwa
Instytut Muzykologii
13. mgr Jaguś Inga Instytut Muzykologii
14. Komuszyna Zofia Instytut Muzykologii
15. Pawłowska Karolina Instytut Muzykologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
16. Pucia Mariusz Instytut Muzykologii
17. Wolska Magdalena Instytut Muzykologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych