Studia I stopnia

Studia I stopnia

I rok:

Wstęp do muzykologii

Historia muzyki antyku i
średniowiecznej 

Kultury muzyczne świata

Historia niepisanej tradycji muzycznej w Polsce

Historia notacji muzycznej

Gatunki muzyki popularnej

Zasady muzyki

Warsztat naukowy muzykologa

Wstęp do muzykologii 2

Historia muzyki renesansu

Etnomuzykologia Polski

Źródłoznawstwo

Kontrapunkt staroklasyczny

Podstawy teorii muzyki

Zajęcia terenowe kompleksowy objazd muzykologiczny

Ochrona własności intelektualnej

Konwersatorium fakultatywne

Konwersatorium fakultatywne

II rok:

Kontrapunkt

Estetyka muzyczna

Antropologia muzyczna

Audiosfera współczesna

Historia muzyki XVII i XVIII wieku

Historia polskiej tradycji muzycznej (kultura staropolska)

Podstawy dydaktyki

Proseminarium

Konwersatorium fakultatywne

Konwersatorium fakultatywne

Dydaktyka przedmiotu „Muzyka” w szkole podstawowej

Harmonia

Historia muzyki XVII i XVIII wieku

Historia polskiej tradycji muzycznej (od XVIII w.)

Proseminarium

Wykład monograficzny: Muzyka żydowska

Konwersatorium fakultatywne

Konwersatorium fakultatywne

III rok:

Harmonia

Historia muzyki XIX wieku

Historia polskiej tradycji muzycznej (od Chopina)

Wykład monograficzny: Chopin znany i nieznany

Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie

Wiedza o kulturze 

Historia muzyki XX wieku