Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera

Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, co najmniej licencjackim, które w swoim życiu zawodowym pracują (lub planują pracę) z dźwiękiem jako zjawiskiem kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, psychoakustycznym. Szczególnie studia przeznaczone są dla: muzykologów, kulturoznawców, antropologów kultury, historyków sztuki, krytyków muzycznych i filmowych, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, ekologów, animatorów kultury, kuratorów, muzykoterapeutów, muzyków i producentów dźwiękowych, przewodników i aktywistów miejskich oraz osób zainteresowanych problematyką studiów nad dźwiękiem i audiosferą.

Co oferujemy?

 • zajęcia z wykładowcami, wśród których znajdują się zarówno wybitni naukowcy-specjaliści z zakresu badań nad dźwiękiem i audiosferą, jak i artyści i praktycy, którzy na co dzień wykorzystują dźwięk w swojej pracy zawodowej;
 • możliwość realizacji projektów we współpracy z Politechniką Wrocławską, Radiem Wrocław i wrocławskimi instytucjami kultury;
 • możliwość prezentacji prac realizowanych podczas studiów w formie koncertów i ekspozycji towarzyszących festiwalom i innym wydarzeniom kulturalnym;                                       
 • uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego na Uniwersytecie Wrocławskim (wykłady w ramach Lekcji słuchania, warsztaty, spotkania dyskusyjne, konferencje naukowe);
 • możliwość współkreowania mapy dźwiękowej Wrocławia oraz współtworzenia archiwum dźwiękowego Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego.

Uczestnicy w czasie studiów:

 • poznają praktyki artystyczne z punktu widzenia ich związków z audiosferą i dźwiękiem;
 • zdobędą umiejętności techniczne potrzebne do realizacji prac dźwiękowych;
 • będą projektować trasy spacerów dźwięków oraz poznają swoistość turystyki dźwiękowej;
 • będą realizować nagrania terenowe;
 • nauczą się obsługiwać sprzęt nagrywający oraz oprogramowanie do edycji i archiwizacji dźwięku;
 • nauczą się, jak wykorzystać dźwięk w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych i terapeutycznych;
 • poznają perspektywy ochrony dźwięku jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz podstawy prawne w dziedzinie praw autorskich;
 • nauczą się mówić, dyskutować oraz pisać na temat dźwięku i audiosfery.

Szczegółowy program studiów:

 

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji.

Kierownik Studiów Podyplomowych: prof. dr hab. Bożena Muszkalska

Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych to początek grudnia 2019 r. Studia trwają dwa semestry, po 105 godzin zajęć dydaktycznych w każdym z nich. Opłata 1800 zł za semestr.

Zjazdy będą odbywać się dwa razy w miesiącu - w soboty (od godziny 13.00) i niedziele (do godziny 18.00).

 

Przykładowy harmonogram zjazdów z semestru 2018/2019

semestr zimowy:  I 17-18.11.2018  II 1-2.12.2018 III 15-16.12.2018 IV 12-13.01.2019 V 26-27.01.2019 VI 9-10.02.2019

semestr letni:  I 16-17.03.2019 II 30-31.03.2019 III 13-14.04.2019  IV 27-28.04.2019 V 18-19.05.2019 VI 1-2.06.2019 VII 15-16.06.2019

 

Kontakt

Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław, tel. (71) 375 20 99,(+48)789 393 116, e-mail: studia.audiosfera@uwr.edu.pl

Fanpejdż na FB