Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 (środy, godz. 13:00):

 • 27.09.2017
 • 25.10.2017
 • 22.11.2017
 • 13.12.2017
 • 24.01.2018
 • 21.02.2018
 • 21.03.2018
 • 25.04.2018
 • 23.05.2018
 • 27.06.2018
 • 26.09.2018