Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Różne oblicza kariery"

25 kwietnia 2019 r. w Instytucie Pedagogiki odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Różne oblicza kariery”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Life Designing. Celem konferencji było podjęcie pogłębionej refleksji nad zagadnieniem współczesnej kariery, stworzenie przestrzeni do dialogu oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń w tym zakresie. Tematyka referatów oraz sesji posterowych była bardzo różnorodna. Poruszane były problemy wejścia na rynek pracy po studiach oraz kształtowania kariery na różnych etapach życia człowieka; analizowane były ścieżki kariery nauczyciela, prawnika, pracownika HR oraz pracowników innych branż; przedstawiane też były oryginalne narzędziach konstruowania kariery zawodowej takie jak media społecznościowe; omawiano też sektor non-profit jako pole rozwoju kariery oraz jej uwarunkowania w obliczu migracji i przepływu pracowników.

Konferencję uroczyście rozpoczęła Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Alicja Szerląg, prof. UWr. jako przewodnicząca komitetu naukowego konferencji. Pozostali przedstawiciele Komitetu Naukowego to dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr., kierownik Zakładu Poradoznawstwa w Instytucie Pedagogiki oraz dr Violetta Drabik-Podgórna i dr Marek Podgórny, opiekunowie Koła i przedstawiciele Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego. Funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji pełniła Aneta Parzoń, wiceprzewodniczącej zaś Mariola Ziomek, natomiast sekretarza – Joanna Tomaszewska.

W ramach konferencji odbyły się cztery sesje plenarne oraz jedna sesja posterowa. W obradach wzięło udział 22 uczestników z następujących uczelni krajowych: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Szczeciński.