Dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr - konsultacje

W związku z Zarządzeniem nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr z dnia 12.03.2020 r. o zabezpieczeniu procesu dydaktycznego na Wydziale w okresie zawieszenia zajęć prowadzonych w kontakcie z wykładowcami, w myśl §4 p.1, informuję, iż konsultacje odbywam drogą elektroniczną za pomocą poczty uniwersyteckiej: alicja.szerlag@uwr.edu.pl