Dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr. - kontakt

W  związku z Zarządzeniem nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr z dnia 12.03.2020 r. o zabezpieczeniu procesu dydaktycznego na Wydziale w okresie zawieszenia zajęć prowadzonych w kontakcie z wykładowcami, w myśl §4 p.1, informuję, że konsultacje odbywam drogą elektroniczną za pomocą poczty uniwersyteckiej:andrzej.ladyzynski@uwr.edu.pl lub telefonicznie (również w czasie godzin seminariów) we wtorki w godz. 12.15-13.15 oraz we czwartki w godz. 9.45-10.45 pod numerem telefonu 886 515 939.