Dr hab. Barbara Jędrychowska, prof. UWr. - konsultacje

Konsultacje w okresie zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie odbywam codziennie (oprócz niedziel) drogą mailową w terminie  16 marca - 10 kwietnia 2020 w godzinach 9.30-11.00 poprzez adres służbowy: barbara.jedrychowska@uwr.edu.pl 

W sytuacjach wyjątkowych studenci mogą zwrócić się w mailu z prośbą o kontakt telefoniczny, podając swój nr telefonu.