Dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr. - informacja dla studentów

W  związku z Zarządzeniem nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr z dnia 12.03.2020 r. o zabezpieczeniu procesu dydaktycznego na Wydziale w okresie zawieszenia zajęć prowadzonych w kontakcie z wykładowcami, w myśl §4 p.1, informuję, iż konsultacje odbywam drogą elektroniczną za pomocą poczty uniwersyteckiej: beata.cytowska@uwr.edu.pl lub telefonicznie we wtorki w godz. 11.15-13.15, dla studentów zaocznych 21.03.2020 w godz. 10.00-15.30 pod numerem telefonu 605101553.