Procedury związane z odbiorem zamówionych książek z biblioteki

Książki zamówione w Bibliotece Instytutu Pedagogiki można odbierać w czwartki w godzinach od 11.00 do 14.00

 

Zalecenie ws. odbioru książek z Biblioteki Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii UWr podczas zagrożenia epidemiologicznego Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komunikatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zagrożenia epidemicznego Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy zaleca się stosowanie się do poniższej instrukcji:

Instrukcja odbioru książek z Biblioteki Instytutu Pedagogiki i Biblioteki Instytutu Psychologii

1. Czytelnicy, którzy chcą odebrać zamówione książki proszeni są o kontakt mailowy bądź telefoniczny z właściwą biblioteką.

2. Książki mogą zostać odebrane bądź zwrócone jedynie w godzinach pracy wypożyczalni właściwej biblioteki.

3. Po potwierdzeniu przez Czytelnika, mailowo (z domeny uwr.edu.pl) bądź telefonicznie (po podaniu imienia, nazwiska i nr. indeksu), chęci odbioru książki w godzinach pracy wypożyczalni – książki nabite przez bibliotekarza na konto Czytelnika zostaną przeniesione z biblioteki i rozłożone na stoliku koło portierni.

4. Czytelnik, który chce odebrać książki kontaktuje się z portiernią przez wideofon, następnie podaje imię i nazwisko oraz numer indeksu.

5. Portier przenosi książki w plastykowym pojemniku i przekazuje je Czytelnikowi, który proszony jest o pokazanie legitymacji studenckiej.

6. Czytelnik, który chce zwrócić książki powinien umieścić je w foliowej torbie i przekazać portierowi.