dr Monika Humeniuk - konsultacje

dr Monika Humeniuk
monika.humeniuk@uwr.edu.pl
Telefon: 791270216
W związku z zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego konsultacje  w semestrze letnim w okresie do 14 kwietnia odbywają się poniedziałki godz. 11.00-12.00 via mail oraz telefonicznie.
Konsultacje dla Uczestniczek i Uczestników seminarium licencjackiego w trybie via mail oraz telefonicznie:
14.03 (sobota) godz. 9.30-11.00
4.03. (sobota) godz. 9.30-11.00