przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-PE-S1-RE4PrPR Prawne podstawy resocjalizacji Instytut Pedagogiki
122. 22-PE-EWWP-Z1-S3PS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
123. 22-PE-S1-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
124. 22-PE-S1-PO4WUW Warsztaty umiejętności wychowawczych Instytut Pedagogiki
125. 22-PE-I-Z2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
126. 22-PE-AKPN-S2-TP3PoP Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
127. 22-PE-S1-ED3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
128. 22-PE-Z1-WS4WRZ Warsztaty rozwoju zawodowego Instytut Pedagogiki
129. 22-PE-AKPN-S2-TP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
130. 22-PE-S1-PP6Sek Seksuologia Instytut Pedagogiki
131. 22-PE-S1-PP3SE Socjologia edukacji Instytut Pedagogiki
132. 22-PES-Z1-S6AER Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
133. 22-PE-S1-ED4DPS Diagnozowanie potrzeb społecznych Instytut Pedagogiki
134. 22-22-SDP-S3-MetnsI Metodologia nauk społecznych z elementami naukoznawstwa Instytut Pedagogiki
135. 22-PES-S1-S1TI Technologia informacyjna Instytut Pedagogiki
136. 22-PE-Z1-WS5TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
137. 22-PE-Z1-PO5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
138. 22-PE-S1-PP5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
139. 22-PE-EWWP-Z1-S5ESM Edukacja środowiskowa z metodyką Instytut Pedagogiki
140. 22-PE-AKPN-S2-PP3Por Poradoznawstwo Instytut Pedagogiki
141. 22-PE-S1-ED6NTR Negocjacje i techniki rozwiązywania konfliktów Instytut Pedagogiki
142. 22-22-SPWPEW-P-TeInf Technologie informacyjne Instytut Pedagogiki
143. 22-PES-S1-S4PLE Podstawy logopedii z emisją głosu Instytut Pedagogiki
144. 22-PE-Z1-3L1PeOg Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
145. 22-PE-I-S2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
146. 22-PE-S1-RE5SM Seminarium monograficzne Instytut Pedagogiki
147. 22-PE-S1-3L1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
148. 22-PE-S1-RE4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
149. 22-PES-S1-S1EZN Etyka zawodu nauczyciela Instytut Pedagogiki
150. 22-PE-I-Z2-WP2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki