przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-PE-S1-3L2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
122. 22-PES-S1-S3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówkach specjalnych Instytut Pedagogiki
123. 22-PE-I-S2-PO3PPr Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
124. 22-PE-S1-WS4WRZ Warsztaty rozwoju zawodowego Instytut Pedagogiki
125. 22-PE-I-S2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
126. 22-PE-S1-PP3PR Psychopatologia rozwoju Instytut Pedagogiki
127. 22-PE-S1-RE4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
128. 22-PE-Z1-3L1HiWy Historia wychowania Instytut Pedagogiki
129. 22-PE-I-Z2-WP2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki
130. 22-PE-Z1-WS5TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
131. 22-PE-S1-PP5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
132. 22-PE-AKPN-S2-TP3PoP Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
133. 22-PE-Z1-PO5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
134. 22-PE-EWWP-Z1-S5ESM Edukacja środowiskowa z metodyką Instytut Pedagogiki
135. 22-PE-S1-PO5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
136. 22-PE-S1-ED3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
137. 22-PE-I-S2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
138. 22-PES-Z1-S6AER Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
139. 22-PE-Z1-3L1PeOg Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
140. 22-PE-S1-RE5SM Seminarium monograficzne Instytut Pedagogiki
141. 22-22-SDP-S3-MetnsI Metodologia nauk społecznych z elementami naukoznawstwa Instytut Pedagogiki
142. 22-PE-S1-ED4DPS Diagnozowanie potrzeb społecznych Instytut Pedagogiki
143. 22-PE-I-S2-ED4PPA Podstawy poradnictwa andragogicznego Instytut Pedagogiki
144. 22-PE-AKPN-S2-PP3Por Poradoznawstwo Instytut Pedagogiki
145. 22-PES-S1-S1TI Technologia informacyjna Instytut Pedagogiki
146. 22-PES-S1-S4MKW Metodyka kształcenia i wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
147. 22-PE-S1-RE5PR Pedagogika resocjalizacyjna Instytut Pedagogiki
148. 22-22-SPWPEW-P-TeInf Technologie informacyjne Instytut Pedagogiki
149. 22-PES-S1-S3JM Język migowy Instytut Pedagogiki
150. 22-PE-S1-ED6NTR Negocjacje i techniki rozwiązywania konfliktów Instytut Pedagogiki