przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-PE-I-S2-WP2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
122. 22-PE-I-S2-WP2prP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
123. 22-PE-I-Z2-PO3DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
124. 22-PE-I-Z2-PO3IS Interwencja socjalna Instytut Pedagogiki
125. 22-PE-I-Z2-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
126. 22-PE-I-Z2-PO3MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
127. 22-PE-I-Z2-PO3PDP Podstawy diagnostyki psychologicznej Instytut Pedagogiki
128. 22-PE-I-Z2-PO3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
129. 22-PE-I-Z2-PO3PPr Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
130. 22-PE-I-Z2-PO3PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
131. 22-PE-I-Z2-PO3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
132. 22-PE-I-Z2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
133. 22-PE-I-Z2-PO4NEU Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
134. 22-PE-I-Z2-PO4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
135. 22-PE-I-Z2-PO4PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
136. 22-PE-I-Z2-PO4WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
137. 22-PE-I-Z2-PO4WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
138. 22-PE-I-Z2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
139. 22-PE-I-Z2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
140. 22-PE-I-Z2-WP2KNP Kierunki i nurty w pedeutologii Instytut Pedagogiki
141. 22-PE-I-Z2-WP2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki
142. 22-PE-I-Z2-WP2PLE Podstawy logopedii z emisją głosu Instytut Pedagogiki
143. 22-PE-I-Z2-WP2PP Pedagogika przedszkolna Instytut Pedagogiki
144. 22-PE-I-Z2-WP2PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
145. 22-PE-I-Z2-WP2PW Pedagogika wczesnoszkolna Instytut Pedagogiki
146. 22-PE-I-Z2-WP2PrP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
147. 22-PE-I-Z2-WP2TPP Teoria i praktyka pedagogiczna w XIX i I połowie XX wieku Instytut Pedagogiki
148. 22-PE-I-Z2-WP2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
149. 22-PE-K-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Instytut Pedagogiki
150. 22-PE-K-Z1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Instytut Pedagogiki