przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-PE-Z1-PO6WS Warsztaty socjoterapii Instytut Pedagogiki
122. 22-PE-Z1-PO6WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
123. 22-PE-Z1-PO6WP Warsztaty plastyczne Instytut Pedagogiki
124. 22-PE-Z1-PO6WM Warsztaty muzyczne Instytut Pedagogiki
125. 22-PE-Z1-PO6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
126. 22-PE-Z1-PO6PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
127. 22-PE-Z1-PO6PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
128. 22-PE-Z1-PO6Neu Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
129. 22-PE-Z1-PO5WT Warsztaty teatralne Instytut Pedagogiki
130. 22-PE-Z1-PO5WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
131. 22-PE-Z1-PO5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
132. 22-PE-Z1-PO5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
133. 22-PE-Z1-PO5PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
134. 22-PE-Z1-PO5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
135. 22-PE-Z1-PO5MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
136. 22-PE-Z1-PO5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
137. 22-PE-Z1-PO5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
138. 22-PE-Z1-PO5DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
139. 22-PE-Z1-3L2WPWP Wprowadzenie do pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Instytut Pedagogiki
140. 22-PE-Z1-3L2WPW Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej Instytut Pedagogiki
141. 22-PE-Z1-3L2WPS Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej Instytut Pedagogiki
142. 22-PE-Z1-3L2WPR Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej Instytut Pedagogiki
143. 22-PE-Z1-3L2WPO Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej Instytut Pedagogiki
144. 22-PE-Z1-3L2WP Wprowadzenie do poradnictwa Instytut Pedagogiki
145. 22-PE-Z1-3L2WOE Wprowadzenie do organizacji edukacji Instytut Pedagogiki
146. 22-PE-Z1-3L2WED Wprowadzenie do edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
147. 22-PE-Z1-3L2TeWy Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
148. 22-PE-Z1-3L2PRC Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki
149. 22-PE-Z1-3L2HiWy Historia wychowania Instytut Pedagogiki
150. 22-PE-Z1-3L1TeIn Technologia informacyjna Instytut Pedagogiki