przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-PES-SM-S1BPRW Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowaniu Instytut Pedagogiki
122. 22-PE-S1-ENCEC Contemporary European Culture Instytut Pedagogiki
123. 22-EC-S1-ENCEXM Contemporary European Culture- between Xenophobia and Multiculturalism Instytut Pedagogiki
124. 22-22-PSPKU-P-CzDoWs Człowiek dorosły we współczesnym świecie Instytut Pedagogiki
125. 22-PE-AKPN-Z2-CwiTer Ćwiczenia terenowe Instytut Pedagogiki
126. 22-PE-AKPN-Z2-R32CT Ćwiczenia terenowe Instytut Pedagogiki
127. 22-PE-S1-WS3DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
128. 22-PE-SM-DeonPed Deontologia pedagogiczna Instytut Pedagogiki
129. 22-PE-AKPN-Z2-DiaOpi Diagnostyka opiekuńcza Instytut Pedagogiki
130. 22-PE-AKPN-S2-DiaOp Diagnostyka opiekuńcza Instytut Pedagogiki
131. 22-PE-I-S2-DiaOpi Diagnostyka opiekuńcza Instytut Pedagogiki
132. 22-PE-AKPN-Z2-PO2DO Diagnostyka opiekuńcza Instytut Pedagogiki
133. 22-PE-AKPN-S2-PO2DO Diagnostyka opiekuńcza Instytut Pedagogiki
134. 22-PE-S2-I-PO2DOp Diagnostyka opiekuńcza Instytut Pedagogiki
135. 22-PE-Z2-I-PO2DiO Diagnostyka opiekuńcza Instytut Pedagogiki
136. 22-PE-KZEP-Z1-DiaPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
137. 22-PE-Z1-DiaPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
138. 22-PE-KZEP-S1-DiaPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
139. 22-PE-S1-DiaPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
140. 22-PE-ZM-DiagPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
141. 22-PE-I-Z2-DiaPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
142. 22-PE-I-S2-DiaPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
143. 22-PE-EWWP-Z1-23DiPe Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
144. 22-PE-EWWP-Z1-13DiPe Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
145. 22-PE-I-Z2-23WPDP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
146. 22-PE-I-Z2-23PODP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
147. 22-PE-EWWP-S1-33DiPe Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
148. 22-PE-EWWP-S1-32DiP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
149. 22-PE-EWWP-Z1-S1DiPe Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
150. 22-PE-EWWP-S1-S1DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki