przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-PE-S1-RE5SM Seminarium monograficzne Instytut Pedagogiki
152. 22-PE-Z1-WS5TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
153. 22-PE-Z1-PO5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
154. 22-PE-AKPN-S2-PP3Por Poradoznawstwo Instytut Pedagogiki
155. 22-PE-S1-ED4DPS Diagnozowanie potrzeb społecznych Instytut Pedagogiki
156. 22-22-SPWPEW-P-TeInf Technologie informacyjne Instytut Pedagogiki
157. 22-PE-I-S2-ED4PPA Podstawy poradnictwa andragogicznego Instytut Pedagogiki
158. 22-PE-AKPN-S2-PP4EZD Etyka zawodu doradcy Instytut Pedagogiki
159. 22-PE-S1-ED4EKD Edukacja kulturalna dorosłych Instytut Pedagogiki
160. 22-PE-I-S2-ED3MPG Metodyka pracy z grupą Instytut Pedagogiki
161. 22-PE-S1-ED5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
162. 22-PES-S1-S2PK Psychologia kliniczna Instytut Pedagogiki
163. 22-PE-S1-RE5DR Diagnostyka w resocjalizacji Instytut Pedagogiki
164. 22-PE-Z1-3L2WOE Wprowadzenie do organizacji edukacji Instytut Pedagogiki
165. 22-PE-S1-3L2WED Wprowadzenie do edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
166. 22-PE-Z1-PP3PPP Podstawy pomocy psychopedagogicznej i poradnictwa Instytut Pedagogiki
167. 22-PE-S1-PO5PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
168. 22-PE-S1-ENCCO Corporate Culture and Organisational Change Instytut Pedagogiki
169. 22-PES-S1-S5RZS Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi Instytut Pedagogiki
170. 22-PE-S1-PP5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
171. 22-PE-I-Z2-PO3PDP Podstawy diagnostyki psychologicznej Instytut Pedagogiki
172. 22-PE-Z1-3L2WPR Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej Instytut Pedagogiki
173. 22-PES-S1-S6POZ Podstawy organizacji i zarządzania placówkami edukacyjnymi Instytut Pedagogiki
174. 22-PE-AKPN-S2-TP3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
175. 22-PE-Z1-PO5PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
176. 22-PE-I-Z2-WP2PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
177. 22-PE-S1-PP6Log Logopedia Instytut Pedagogiki
178. 22-PE-AKPN-S2-TP3MDS Metody diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się Instytut Pedagogiki
179. 22-PES-S1-S5DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
180. 22-PE-AKPN-S2-TP3WAM Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność muzyczną Instytut Pedagogiki