przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-PES-Z1-S2DP Diagnostyka psychopedagogiczna Instytut Pedagogiki
152. 22-PE-AKPN-S2-42DONI Diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
153. 22-PE-I-S2-42DPON Diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
154. 22-PE-AKPN-Z2-S3P6ED Diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
155. 22-PE-AKPN-Z2-Dponi Diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
156. 22-PE-AKPN-S2-DONI3E Diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
157. 22-PE-AKPN-Z2-34ERDP Diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
158. 22-PE-AKPN-S2-36DPON Diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
159. 22-PE-Z1-DiaRes Diagnostyka w resocjalizacji Instytut Pedagogiki
160. 22-PE-S1-DiaRes Diagnostyka w resocjalizacji Instytut Pedagogiki
161. 22-PE-Z1-RE5DR Diagnostyka w resocjalizacji Instytut Pedagogiki
162. 22-PE-AKPN-S2-DiiTeR Diagnoza i terapia rodziny Instytut Pedagogiki
163. 22-PE-AKPN-Z2-DiTeRo Diagnoza i terapia rodziny Instytut Pedagogiki
164. 22-PE-AKPN-Z2-21TPDT Diagnoza i terapia rodziny Instytut Pedagogiki
165. 22-PE-AKPN-S2-2DiTR Diagnoza i terapia rodziny Instytut Pedagogiki
166. 22-PE-AKPN-S2-A3LDiT Diagnoza i terapia rodziny Instytut Pedagogiki
167. 22-PE-S2-AKPN-TP2DTR Diagnoza i terapia rodziny Instytut Pedagogiki
168. 22-PE-Z2-AKPN-TP2BTR Diagnoza i terapia rodziny Instytut Pedagogiki
169. 22-PE-EWWP-S1-13DiPe Diagnoza pedagogiczna Instytut Pedagogiki
170. 22-PE-S2-AKPN-WW2DRD Diagnoza rozwoju dziecka w programie WWRD Instytut Pedagogiki
171. 22-PE-Z2-AKPN-WW2DRD Diagnoza rozwoju dziecka w programie WWRD Instytut Pedagogiki
172. 22-22-PSPKU-P-DiPoEd Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych Instytut Pedagogiki
173. 22-PE-S1-ED4DPE Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych Instytut Pedagogiki
174. 22-PE-S1-OE4DPE Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w środowisku lokalnym Instytut Pedagogiki
175. 22-PE-Z1-OE4DPE Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w środowisku lokalnym Instytut Pedagogiki
176. 22-PE-S1-DiPoSp Diagnozowanie potrzeb społecznych Instytut Pedagogiki
177. 22-PE-Z1-DiPoSp Diagnozowanie potrzeb społecznych Instytut Pedagogiki
178. 22-PE-Z1-ED4DPS Diagnozowanie potrzeb społecznych Instytut Pedagogiki
179. 22-22-PSPMPES-P-DPSE Diagnozowanie potrzeb społecznych i edukacyjnych Instytut Pedagogiki
180. 22-PE-Z1-DokPed Doktryny pedagogiczne Instytut Pedagogiki