przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-PE-S1-3L2WED Wprowadzenie do edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
182. 22-PE-S1-PP6Log Logopedia Instytut Pedagogiki
183. 22-PE-S1-PO5PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
184. 22-PE-AKPN-S2-TP3MDS Metody diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się Instytut Pedagogiki
185. 22-PES-S1-S5DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
186. 22-PE-AKPN-S2-TP3WAM Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność muzyczną Instytut Pedagogiki
187. 22-PE-Z1-3L2WPWP Wprowadzenie do pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Instytut Pedagogiki
188. 22-PE-S1-PO6Neu Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
189. 22-PE-S1-ED6WA Warsztaty autobiograficzne Instytut Pedagogiki
190. 22-PE-Z1-3L1OWI Ochrona własności intelektualnej Instytut Pedagogiki
191. 22-PE-I-S2-PO4WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
192. 22-PES-S1-S3ERO Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
193. 22-PES-Z1-S6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
194. 22-PE-S1-RE5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
195. 22-PE-AKPN-S2-PP2MPP Metody pracy w poradnictwie indywidualnym Instytut Pedagogiki
196. 22-PE-Z1-PP4PWM Podstawy wiedzy o małżeństwie i rodzinie Instytut Pedagogiki
197. 22-PE-S1-RE5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
198. 22-PES-S1-S5MNU Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. IV-VI w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
199. 22-PE-I-S2-MZ2ER Edukacja regionalna Instytut Pedagogiki
200. 22-PE-I-S2-ED3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
201. 22-22-SPWPEW-P-TPNau Teoretyczne podstawy nauczania Instytut Pedagogiki
202. 22-PES-S1-S3KIW Kształcenie integracyjne i włączające Instytut Pedagogiki
203. 22-PE-I-S2-PO3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
204. 22-PE-S1-PP6PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
205. 22-PE-I-Z2-PO4WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
206. 22-PE-S1-3L1PO Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
207. 22-PE-S1-PP5Por Poradoznawstwo Instytut Pedagogiki
208. 22-PE-I-S2-WP2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
209. 22-PE-Z1-PP4TUW Trening umiejętności wychowawczych Instytut Pedagogiki
210. 22-PE-S1-PO3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki