przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-PE-S1-RE5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
182. 22-PE-S1-RE5PN Profilaktyka niedostosowania Instytut Pedagogiki
183. 22-PE-S1-RE5PKD Praca korekcyjna z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu Instytut Pedagogiki
184. 22-PE-S1-RE5MRS Metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym Instytut Pedagogiki
185. 22-PE-S1-RE5MR Metodyka resocjalizacji Instytut Pedagogiki
186. 22-PE-S1-RE5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
187. 22-PE-S1-RE5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
188. 22-PE-S1-RE5DR Diagnostyka w resocjalizacji Instytut Pedagogiki
189. 22-PE-S1-RE4SM Seminarium monograficzne Instytut Pedagogiki
190. 22-PE-S1-RE4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
191. 22-PE-S1-RE4PrPR Prawne podstawy resocjalizacji Instytut Pedagogiki
192. 22-PE-S1-RE4PaS Patologia społeczna Instytut Pedagogiki
193. 22-PE-S1-RE4PS Pedagogika specjalna (kontynuacja) Instytut Pedagogiki
194. 22-PE-S1-RE4PR Pedagogika resocjalizacyjna Instytut Pedagogiki
195. 22-PE-S1-RE4PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
196. 22-PE-S1-RE4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
197. 22-PE-S1-RE4PCO Prawa człowieka i ich ochrona Instytut Pedagogiki
198. 22-PE-S1-RE4MR Metodyka resocjalizacji Instytut Pedagogiki
199. 22-PE-S1-RE4ESR Europejskie systemy resocjalizacji Instytut Pedagogiki
200. 22-PE-S1-RE3TPP Teorie przyczyn przestępczości Instytut Pedagogiki
201. 22-PE-S1-RE3SE Socjologia edukacji Instytut Pedagogiki
202. 22-PE-S1-RE3PeS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
203. 22-PE-S1-RE3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
204. 22-PE-S1-RE3PKS Psychologia kliniczna i społecznego niedostosowania Instytut Pedagogiki
205. 22-PE-S1-RE3MwE Media w edukacji Instytut Pedagogiki
206. 22-PE-S1-RE3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
207. 22-PE-S1-RE3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
208. 22-PE-S1-PP6Zaw Zawodoznawstwo Instytut Pedagogiki
209. 22-PE-S1-PP6ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
210. 22-PE-S1-PP6TA Trening asertywności Instytut Pedagogiki