przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-PE-I-Z2-DokPed Doktryny pedagogiczne Instytut Pedagogiki
182. 22-PE-ZM-DokPed Doktryny pedagogiczne Instytut Pedagogiki
183. 22-PE-AKPN-S2-DokPed Doktryny pedagogiczne Instytut Pedagogiki
184. 22-PE-AKPN-Z2-DokPed Doktryny pedagogiczne Instytut Pedagogiki
185. 22-PE-I-S2-DokPed Doktryny pedagogiczne Instytut Pedagogiki
186. 22-PE-S2-AKPN-PZ3DPZ Doradztwo personalne i zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
187. 22-PE-AKPN-Z2-PZ3DPZ Doradztwo personalne i zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
188. 22-PE-Z1-DrwKPe Drama w kształceniu pedagogicznym Instytut Pedagogiki
189. 22-PE-KZEP-S1-DrKsZi Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
190. 22-PE-KZEP-Z1-DrKsZi Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
191. 22-PE-S1-DrKsZi Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
192. 22-PE-EWWP-S1-S6DraK Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
193. 22-PE-S1-DydDor Dydaktyka dorosłych Instytut Pedagogiki
194. 22-PE-Z1-DydDor Dydaktyka dorosłych Instytut Pedagogiki
195. 22-PE-ZM-DydDor Dydaktyka dorosłych Instytut Pedagogiki
196. 22-PE-Z1-ED4DD Dydaktyka dorosłych Instytut Pedagogiki
197. 22-PE-I-Z2-DydOgo Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
198. 22-PE-I-S2-DydOgo Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
199. 22-PE-KZEP-S1-DydOg Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
200. 22-PE-KZEP-Z1-DydOgo Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
201. 22-PE-S1-DydOg Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
202. 22-PE-EWWP-Z1-25DyOg Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
203. 22-PE-EWWP-S1-35DyOg Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
204. 22-PE-I-Z2-44WPDO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
205. 22-PE-I-S2-3DyOg Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
206. 22-PE-Z1-OE3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
207. 22-PE-Z1-PO3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
208. 22-PES-Z1-S2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
209. 22-PE-I-Z2-ED2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
210. 22-PE-Z1-ED3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki