przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
211. 22-PE-S1-PP6Sek Seksuologia Instytut Pedagogiki
212. 22-PE-S1-PP6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
213. 22-PE-S1-PP6PW Poradnictwo wielokulturowe Instytut Pedagogiki
214. 22-PE-S1-PP6PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
215. 22-PE-S1-PP6PDN Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie Instytut Pedagogiki
216. 22-PE-S1-PP6MDT Metody diagnozy i terapii pedagogicznej Instytut Pedagogiki
217. 22-PE-S1-PP6Log Logopedia Instytut Pedagogiki
218. 22-PE-S1-PP5SWS Socjoterapia i wspomaganie środowiska Instytut Pedagogiki
219. 22-PE-S1-PP5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
220. 22-PE-S1-PP5Por Poradoznawstwo Instytut Pedagogiki
221. 22-PE-S1-PP5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
222. 22-PE-S1-PP5PTO Podstawy teorii organizacji i zarządzania Instytut Pedagogiki
223. 22-PE-S1-PP5PPP Podstawy prawa pracy Instytut Pedagogiki
224. 22-PE-S1-PP5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
225. 22-PE-S1-PP5POE Prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
226. 22-PE-S1-PP5MWR Metody wspomagania rozwoju Instytut Pedagogiki
227. 22-PE-S1-PP5MPG Metody pracy w poradnictwie grupowym Instytut Pedagogiki
228. 22-PE-S1-PP5MDT Metody diagnozy i terapii pedagogicznej Instytut Pedagogiki
229. 22-PE-S1-PP5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
230. 22-PE-S1-PP5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
231. 22-PE-S1-PP4TUW Trening umiejętności wychowawczych Instytut Pedagogiki
232. 22-PE-S1-PP4TRI Treningi relaksacyjne i interpersonalne Instytut Pedagogiki
233. 22-PE-S1-PP4TPT Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej Instytut Pedagogiki
234. 22-PE-S1-PP4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
235. 22-PE-S1-PP4PWM Podstawy wiedzy o małżeństwie i rodzinie Instytut Pedagogiki
236. 22-PE-S1-PP4PPP Psychopedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi Instytut Pedagogiki
237. 22-PE-S1-PP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
238. 22-PE-S1-PP4OPZ Orientacja i poradnictwo zawodowe Instytut Pedagogiki
239. 22-PE-S1-PP4MPR Metody planowania rodziny Instytut Pedagogiki
240. 22-PE-S1-PP4MPI Metody pracy w poradnictwie indywidualnym Instytut Pedagogiki