przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
241. 22-PE-I-S2-ED4PPB Podstawy pracy z bezrobotnymi Instytut Pedagogiki
242. 22-PE-S1-PP5PPP Podstawy prawa pracy Instytut Pedagogiki
243. 22-PE-S1-RE4PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
244. 22-PE-I-Z2-WP2PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
245. 22-PE-S1-PO4PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
246. 22-PE-I-S2-WP2PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
247. 22-PE-S1-ED4PPE Podstawy prawne edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
248. 22-PE-AKPN-S2-TP3PoP Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
249. 22-PE-I-S2-PO3PPr Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
250. 22-PE-I-Z2-PO3PPr Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
251. 22-PES-S1-S3PPR Podstawy psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
252. 22-PES-Z1-S5PRR Podstawy rehabilitacji ruchowej z metodyką wychowania fizycznego specjalnego Instytut Pedagogiki
253. 22-PES-S1-S5PRR Podstawy rehabilitacji ruchowej z metodyką wychowania fizycznego specjalnego Instytut Pedagogiki
254. 22-PE-S1-ED4PTO Podstawy teorii organizacji i zarządzania Instytut Pedagogiki
255. 22-PE-I-S2-ED3PTO Podstawy teorii organizacji i zarządzania Instytut Pedagogiki
256. 22-PE-S1-PP5PTO Podstawy teorii organizacji i zarządzania Instytut Pedagogiki
257. 22-PE-S1-ED6PTCM Podstawy tutoringu, coachingu i mentoringu Instytut Pedagogiki
258. 22-PE-I-S2-ED4PTCM Podstawy tutoringu, coachingu i mentoringu Instytut Pedagogiki
259. 22-PE-AKPN-S2-PP2PWM Podstawy wiedzy o małżeństwie i rodzinie Instytut Pedagogiki
260. 22-PE-Z1-PP4PWM Podstawy wiedzy o małżeństwie i rodzinie Instytut Pedagogiki
261. 22-PE-S1-PP4PWM Podstawy wiedzy o małżeństwie i rodzinie Instytut Pedagogiki
262. 22-PE-S1-ED6ZK Podstawy zarządzania karierą Instytut Pedagogiki
263. 22-PE-I-S2-ED4PZW Podstawy zarządzania wiedzą Instytut Pedagogiki
264. 22-PE-AKPN-S2-PP3PEZ Poradnictwo edukacyjno-zawodowe i doradztwo karier Instytut Pedagogiki
265. 22-PE-AKPN-S2-PP4PW Poradnictwo wielokulturowe Instytut Pedagogiki
266. 22-PE-S1-PP6PW Poradnictwo wielokulturowe Instytut Pedagogiki
267. 22-PE-S1-PO5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
268. 22-PE-Z1-PO5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
269. 22-PE-AKPN-S2-PP3PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
270. 22-PE-S1-PP5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki