przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
241. 22-PE-I-S2-WP2PW Pedagogika wczesnoszkolna Instytut Pedagogiki
242. 22-PES-S1-S6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
243. 22-PE-S1-RE4SM Seminarium monograficzne Instytut Pedagogiki
244. 22-PE-AKPN-S2-PP2PWM Podstawy wiedzy o małżeństwie i rodzinie Instytut Pedagogiki
245. 22-22-SPWPEW-P-PedZa Pedagogika zabawy Instytut Pedagogiki
246. 22-PE-K-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Instytut Pedagogiki
247. 22-PES-S1-S5MNW Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. I-III w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
248. 22-PE-I-S2-ED3WPA Wybrane problemy animacji społecznej Instytut Pedagogiki
249. 22-PE-AKPN-S2-TP3MTJ Metody terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze językowym Instytut Pedagogiki
250. 22-PE-I-Z2-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
251. 22-PE-I-S2-ED4SED Sztuka w edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
252. 22-PE-I-Z2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
253. 22-PE-S1-WS5WTP Wprowadzenie do terapii poznawczo - behawioralnej Instytut Pedagogiki
254. 22-PE-S1-RE4PCO Prawa człowieka i ich ochrona Instytut Pedagogiki
255. 22-PE-S1-3L1TI Technologia informacyjna Instytut Pedagogiki
256. 22-PE-S1-PO4PDP Podstawy diagnostyki psychologicznej Instytut Pedagogiki
257. 22-PE-S1-PO5MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
258. 22-PES-Z1-S5NiM Negocjacje i mediacje Instytut Pedagogiki
259. 22-PES-S1-S4TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
260. 22-PE-S1-ED3ME Media w edukacji Instytut Pedagogiki
261. 22-PE-AKPN-S2-TP3MTP Metodyka terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego Instytut Pedagogiki
262. 22-PE-S1-PP4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
263. 22-PE-Z1-3L1DiPe Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
264. 22-PE-Z1-PO5MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
265. 22-PE-S1-ED5WPG Wybrane problemy gerontologii Instytut Pedagogiki
266. 22-PES-Z1-S5MNU Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. IV-VI w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
267. 22-PE-S1-PP5MWR Metody wspomagania rozwoju Instytut Pedagogiki
268. 22-PES-S1-S1PS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
269. 22-PE-AKPN-S2-TP3PPT Psychologiczne podstawy terapii Instytut Pedagogiki
270. 22-PES-Z1-S6WMT Wybrane metody terapii zajęciowej dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki