przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
241. 22-PE-I-Z2-PO3PPr Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
242. 22-PES-S1-S1TPN Technika pracy naukowej Instytut Pedagogiki
243. 22-PE-S1-RE4PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
244. 22-PE-S1-PP4PPP Psychopedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi Instytut Pedagogiki
245. 22-PE-Z1-3L1PsOg Psychologia ogólna Instytut Pedagogiki
246. 22-PE-EWWP-Z1-S5MWF Metodyka wychowania fizycznego Instytut Pedagogiki
247. 22-PE-AKPN-S2-PP3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
248. 22-PE-Z1-PO5MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
249. 22-PE-Z1-PP3ME Media w edukacji Instytut Pedagogiki
250. 22-PES-S1-S4RZS Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi Instytut Pedagogiki
251. 22-PE-Z1-3L2WP Wprowadzenie do poradnictwa Instytut Pedagogiki
252. 22-PE-AKPN-S2-TP3MES Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznym Instytut Pedagogiki
253. 22-PE-S1-RE3MwE Media w edukacji Instytut Pedagogiki
254. 22-PES-Z1-S6WMT Wybrane metody terapii zajęciowej dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
255. 22-22-SPWPEW-P-EArt Edukacja artystyczna Instytut Pedagogiki
256. 22-PE-AKPN-S2-TP3MTJ Metody terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze językowym Instytut Pedagogiki
257. 22-PE-I-Z2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
258. 22-PE-I-Z2-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
259. 22-PE-I-S2-ED4SED Sztuka w edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
260. 22-PE-S1-WS5WTP Wprowadzenie do terapii poznawczo - behawioralnej Instytut Pedagogiki
261. 22-PE-S1-RE4PCO Prawa człowieka i ich ochrona Instytut Pedagogiki
262. 22-PE-AKPN-S2-PP4PW Poradnictwo wielokulturowe Instytut Pedagogiki
263. 22-PE-I-S2-ED3WPA Wybrane problemy animacji społecznej Instytut Pedagogiki
264. 22-PE-S1-PO5MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
265. 22-PE-S1-ED3ME Media w edukacji Instytut Pedagogiki
266. 22-PES-Z1-S5NiM Negocjacje i mediacje Instytut Pedagogiki
267. 22-PES-S1-S4TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
268. 22-PE-AKPN-S2-TP3MTP Metodyka terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego Instytut Pedagogiki
269. 22-PE-S1-PP4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
270. 22-PE-S1-3L1TI Technologia informacyjna Instytut Pedagogiki