przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
241. 22-PE-S1-PP4ITP Interwencja i terapia psychopedagogiczna Instytut Pedagogiki
242. 22-PE-S1-PP3SE Socjologia edukacji Instytut Pedagogiki
243. 22-PE-S1-PP3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
244. 22-PE-S1-PP3PR Psychopatologia rozwoju Instytut Pedagogiki
245. 22-PE-S1-PP3PPP Podstawy pomocy psychopedagogicznej i poradnictwa Instytut Pedagogiki
246. 22-PE-S1-PP3MwE Media w edukacji Instytut Pedagogiki
247. 22-PE-S1-PP3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
248. 22-PE-S1-PP3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
249. 22-PE-S1-PO6WS Warsztaty socjoterapii Instytut Pedagogiki
250. 22-PE-S1-PO6WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
251. 22-PE-S1-PO6WP Warsztaty plastyczne Instytut Pedagogiki
252. 22-PE-S1-PO6WM Warsztaty muzyczne Instytut Pedagogiki
253. 22-PE-S1-PO6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
254. 22-PE-S1-PO6PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
255. 22-PE-S1-PO6PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
256. 22-PE-S1-PO6Neu Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
257. 22-PE-S1-PO5WT Warsztaty teatralne Instytut Pedagogiki
258. 22-PE-S1-PO5WRD Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
259. 22-PE-S1-PO5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
260. 22-PE-S1-PO5PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
261. 22-PE-S1-PO5PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
262. 22-PE-S1-PO5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
263. 22-PE-S1-PO5MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
264. 22-PE-S1-PO5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
265. 22-PE-S1-PO5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
266. 22-PE-S1-PO5DUSW Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
267. 22-PE-S1-PO4WUW Warsztaty umiejętności wychowawczych Instytut Pedagogiki
268. 22-PE-S1-PO4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
269. 22-PE-S1-PO4PZR Profilaktyka zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
270. 22-PE-S1-PO4PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki