przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
271. 22-PE-AKPN-S2-PP3Por Poradoznawstwo Instytut Pedagogiki
272. 22-PE-S1-PP5Por Poradoznawstwo Instytut Pedagogiki
273. 22-PE-I-S2-MZ2PRP Poznawanie regionalnych placówek edukacyjnych Instytut Pedagogiki
274. 22-PE-S1-RE5PKD Praca korekcyjna z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu Instytut Pedagogiki
275. 22-PE-S1-PP6PDN Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie Instytut Pedagogiki
276. 22-PES-S1-S3PAP Praktyka asystencka w placówkach szkolnictwa specjalnego Instytut Pedagogiki
277. 22-PES-S1-S2PHP Praktyka hospitacyjna w placówkach szkolnictwa specjalnego Instytut Pedagogiki
278. 22-22-SPWPEW-P-Prak3 Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
279. 22-PE-AKPN-S2-PP3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
280. 22-PE-I-S2-ED4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
281. 22-22-SPWPEW-P-Prak Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
282. 22-PE-S1-RE4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
283. 22-PE-I-S2-WP2prP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
284. 22-PE-AKPN-S2-TP3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
285. 22-PE-S1-PO5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
286. 22-PE-Z1-PO5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
287. 22-PE-S1-PO3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
288. 22-PE-I-S2-PO3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
289. 22-PE-AKPN-S2-PP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
290. 22-PE-Z1-PO6PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
291. 22-PE-Z1-PP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
292. 22-PE-I-Z2-WP2PrP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
293. 22-PE-I-S2-ED3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
294. 22-PE-S1-ED5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
295. 22-PE-S1-PP5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
296. 22-PE-S1-RE5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
297. 22-PE-S1-ED4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
298. 22-PE-S1-PO4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
299. 22-PE-S1-PP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
300. 22-PE-AKPN-S2-TP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki