przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
271. 22-PE-AKPN-S2-TP3MTP Metodyka terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego Instytut Pedagogiki
272. 22-PE-S1-PP4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
273. 22-PE-AKPN-S2-PP4PW Poradnictwo wielokulturowe Instytut Pedagogiki
274. 22-PE-I-S2-ED3WPA Wybrane problemy animacji społecznej Instytut Pedagogiki
275. 22-PE-Z1-PP3ME Media w edukacji Instytut Pedagogiki
276. 22-PES-S1-S4RZS Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi Instytut Pedagogiki
277. 22-PES-Z1-S5MNU Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. IV-VI w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
278. 22-PES-S1-S4MNW Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
279. 22-PE-AKPN-S2-PP2PR Psychopatologia rozwoju Instytut Pedagogiki
280. 22-PE-S1-PP6TA Trening asertywności Instytut Pedagogiki
281. 22-PE-S1-3L2WPW Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej Instytut Pedagogiki
282. 22-PE-I-S2-ED3PTO Podstawy teorii organizacji i zarządzania Instytut Pedagogiki
283. 22-PE-S1-PO6WP Warsztaty plastyczne Instytut Pedagogiki
284. 22-PE-S1-PO3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
285. 22-PE-I-Z2-PO3MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
286. 22-PES-S1-S3PR Pedagogika resocjalizacyjna Instytut Pedagogiki
287. 22-PE-I-S2-PO3PDP Podstawy diagnostyki psychologicznej Instytut Pedagogiki
288. 22-PE-Z1-3L2WPW Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej Instytut Pedagogiki
289. 22-PE-S1-RE6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
290. 22-PE-Z1-PO5WT Warsztaty teatralne Instytut Pedagogiki
291. 22-PE-S1-PO3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
292. 22-PE-S1-ED6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
293. 22-PE-Z1-PP4TPT Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej Instytut Pedagogiki
294. 22-PE-S1-PP5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
295. 22-PES-S1-S3EDP Elementy diagnozy psychologicznej Instytut Pedagogiki
296. 22-PE-Z1-WS4TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
297. 22-PE-I-S2-MZ2POE Prawo oświatowe z elementami prawa o szkolnictwie wyższym Instytut Pedagogiki
298. 22-22-SPWPEW-P-PedOg Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
299. 22-PE-S1-ED5MTA Metody i techniki animacji społecznej Instytut Pedagogiki
300. 22-PE-I-Z2-PO4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki