przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
301. 22-PE-S1-PP6TA Trening asertywności Instytut Pedagogiki
302. 22-PE-Z1-PP4OPZ Orientacja i poradnictwo zawodowe Instytut Pedagogiki
303. 22-PE-I-S2-ED3PTO Podstawy teorii organizacji i zarządzania Instytut Pedagogiki
304. 22-PES-S1-S4MNW Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
305. 22-PE-I-S2-MZ2POE Prawo oświatowe z elementami prawa o szkolnictwie wyższym Instytut Pedagogiki
306. 22-PES-S1-S3PR Pedagogika resocjalizacyjna Instytut Pedagogiki
307. 22-22-SPWPEW-P-PedOg Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
308. 22-22-SPWPEW-P-KoInt Komunikacja interpersonalna Instytut Pedagogiki
309. 22-PES-Z1-S5WdT Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej Instytut Pedagogiki
310. 22-PE-I-S2-PO4PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
311. 22-PE-S1-PO6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
312. 22-PE-S1-RE4PaS Patologia społeczna Instytut Pedagogiki
313. 22-PE-I-Z2-PO3IS Interwencja socjalna Instytut Pedagogiki
314. 22-PE-S1-3L1HW Historia wychowania Instytut Pedagogiki
315. 22-PES-S1-S3SA Spektrum autyzmu Instytut Pedagogiki
316. 22-PE-S1-WS4TFR Techniki fizjoterapi rozwojowej Instytut Pedagogiki
317. 22-PE-S1-PP4OPZ Orientacja i poradnictwo zawodowe Instytut Pedagogiki
318. 22-PE-Z1-PO6WS Warsztaty socjoterapii Instytut Pedagogiki
319. 22-PE-S1-PO3PO Pedagogika opiekuńcza Instytut Pedagogiki
320. 22-PE-S1-PP3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
321. 22-PE-S1-ED4PTO Podstawy teorii organizacji i zarządzania Instytut Pedagogiki
322. 22-PES-S1-S1BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
323. 22-PE-Z1-3L2TeWy Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
324. 22-PE-I-Z2-PO3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
325. 22-PES-S1-S6ZMPP Metodologia pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
326. 22-PE-S1-RE5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
327. 22-PES-Z1-S6POZ Podstawy organizacji i zarządzania placówkami edukacyjnymi Instytut Pedagogiki
328. 22-PE-S1-PP6ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
329. 22-PE-S1-ED6NTI Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
330. 22-PE-EWWP-Z1-S5APW Aksjologiczne problemy wychowania Instytut Pedagogiki