przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
301. 22-PE-S1-PO6PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
302. 22-PE-S1-PP6PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
303. 22-PE-S1-RE6PrP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
304. 22-PE-I-S2-MZ2PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
305. 22-PE-I-Z2-PO4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
306. 22-PE-I-Z2-PO3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
307. 22-PE-I-S2-PO4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
308. 22-PES-S1-S4PPc Praktyka pedagogiczna ciągła Instytut Pedagogiki
309. 22-PES-S1-S6PP Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
310. 22-PES-Z1-S6PPM Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
311. 22-PES-Z1-S5PPM Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
312. 22-PES-S1-S5PPC Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
313. 22-PE-S1-RE4PCO Prawa człowieka i ich ochrona Instytut Pedagogiki
314. 22-PE-S1-RE4PrPR Prawne podstawy resocjalizacji Instytut Pedagogiki
315. 22-PE-I-S2-MZ2POE Prawo oświatowe z elementami prawa o szkolnictwie wyższym Instytut Pedagogiki
316. 22-PE-S1-PP5POE Prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
317. 22-PE-S1-ED5PAR Problemy aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych Instytut Pedagogiki
318. 22-PE-S1-RE5PN Profilaktyka niedostosowania Instytut Pedagogiki
319. 22-PE-S1-PO4PZR Profilaktyka zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
320. 22-PES-S1-S1PPPe Propedeutyka praktyk pedagogicznych Instytut Pedagogiki
321. 22-PES-S1-S4PPP Przygotowanie do praktyki pedagogicznej metodycznej Instytut Pedagogiki
322. 22-PES-S1-S2PK Psychologia kliniczna Instytut Pedagogiki
323. 22-PE-S1-RE3PKS Psychologia kliniczna i społecznego niedostosowania Instytut Pedagogiki
324. 22-PE-S1-PO4PMR Psychologia małżeństwa i rodziny Instytut Pedagogiki
325. 22-PE-S1-3L1PsO Psychologia ogólna Instytut Pedagogiki
326. 22-PE-Z1-3L1PsOg Psychologia ogólna Instytut Pedagogiki
327. 22-PES-S1-S1PsO Psychologia ogólna Instytut Pedagogiki
328. 22-PES-S1-S2PRO Psychologia rozwojowa i osobowości człowieka Instytut Pedagogiki
329. 22-22-SPWPEW-P-PRCz Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki
330. 22-PE-S1-3L2PRC Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki