przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-PE-S1-RE4PS Pedagogika specjalna (kontynuacja) Instytut Pedagogiki
32. 22-PE-EWWP-Z1-S5MPG Metodyka pracy z grupą Instytut Pedagogiki
33. 22-PES-S1-S1PPPe Propedeutyka praktyk pedagogicznych Instytut Pedagogiki
34. 22-PE-S1-PO4PL Podstawy logopedii Instytut Pedagogiki
35. 22-PES-S1-S6ZPP Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
36. 22-PE-Z1-PO5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
37. 22-PE-I-Z2-WP2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
38. 22-PES-S1-S2AFU Anatomia i fizjologia układu nerwowego Instytut Pedagogiki
39. 22-PES-S1-S3KW Kryminologia i wiktymologia Instytut Pedagogiki
40. 22-PE-I-S2-WP2prP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
41. 22-PE-S1-PP3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
42. 22-PE-I-Z2-WP2KNP Kierunki i nurty w pedeutologii Instytut Pedagogiki
43. 22-PES-Z1-S6MKA Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej Instytut Pedagogiki
44. 22-22-SPWPEW-P-EmGl Emisja głosu Instytut Pedagogiki
45. 22-PE-Z1-WS4MPP Metodyka pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
46. 22-PE-S1-PP5POE Prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
47. 22-PE-S1-PO5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
48. 22-PE-S1-PP4MPR Metody planowania rodziny Instytut Pedagogiki
49. 22-PE-S1-ED3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
50. 22-PE-Z1-PO6PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
51. 22-PE-AKPN-S2-PP3PEZ Poradnictwo edukacyjno-zawodowe i doradztwo karier Instytut Pedagogiki
52. 22-PE-I-S2-PO3DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
53. 22-PE-I-S2-ED4PTCM Podstawy tutoringu, coachingu i mentoringu Instytut Pedagogiki
54. 22-PE-Z1-PO5WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
55. 22-PE-I-S2-WP2PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
56. 22-PE-S1-ED4TPA Teoretyczne podstawy animacji społecznej Instytut Pedagogiki
57. 22-PE-S1-RE6SM Seminarium monograficzne Instytut Pedagogiki
58. 22-PE-S1-3L1Soc Socjologia Instytut Pedagogiki
59. 22-PES-S1-S2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
60. 22-PE-S1-PO5DUSW Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki