przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-PES-Z1-S6MWN Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu osób z niepełnosprawnością Instytut Pedagogiki
32. 22-PE-S1-RE4PS Pedagogika specjalna (kontynuacja) Instytut Pedagogiki
33. 22-PE-S1-PP5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
34. 22-22-SDP-S3-SemDo8 Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
35. 22-PE-S1-PO3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
36. 22-PE-S1-ED4TPA Teoretyczne podstawy animacji społecznej Instytut Pedagogiki
37. 22-PES-S1-S2AFU Anatomia i fizjologia układu nerwowego Instytut Pedagogiki
38. 22-PE-I-S2-ED4PTCM Podstawy tutoringu, coachingu i mentoringu Instytut Pedagogiki
39. 22-PE-AKPN-S2-PP3PEZ Poradnictwo edukacyjno-zawodowe i doradztwo karier Instytut Pedagogiki
40. 22-PES-S1-S2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
41. 22-PE-S1-PP3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
42. 22-PE-Z1-PO5WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
43. 22-PE-I-S2-PO3DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
44. 22-PE-Z1-PP3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
45. 22-PE-S1-3L1Soc Socjologia Instytut Pedagogiki
46. 22-PES-S1-S6ZPP Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
47. 22-PE-S1-PP4MPR Metody planowania rodziny Instytut Pedagogiki
48. 22-PE-Z1-3L2PRC Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki
49. 22-PE-S1-PO5DUSW Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
50. 22-PE-Z1-PO6PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
51. 22-PE-I-S2-WP2prP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
52. 22-PE-Z1-3L2HiWy Historia wychowania Instytut Pedagogiki
53. 22-PE-I-Z2-WP2KNP Kierunki i nurty w pedeutologii Instytut Pedagogiki
54. 22-PE-I-S2-WP2PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
55. 22-PE-I-Z2-WP2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
56. 22-PE-Z1-PO5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
57. 22-PE-S1-RE6SM Seminarium monograficzne Instytut Pedagogiki
58. 22-PES-S1-S3KW Kryminologia i wiktymologia Instytut Pedagogiki
59. 22-PE-S1-PO5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
60. 22-PE-S1-ED3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki