przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-PE-AKPN-S2-PP3PEZ Poradnictwo edukacyjno-zawodowe i doradztwo karier Instytut Pedagogiki
32. 22-PE-AKPN-S2-PP3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
33. 22-PE-AKPN-S2-PP3PWR Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Instytut Pedagogiki
34. 22-PE-AKPN-S2-PP3Por Poradoznawstwo Instytut Pedagogiki
35. 22-PE-AKPN-S2-PP4EZD Etyka zawodu doradcy Instytut Pedagogiki
36. 22-PE-AKPN-S2-PP4Log Logopedia Instytut Pedagogiki
37. 22-PE-AKPN-S2-PP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
38. 22-PE-AKPN-S2-PP4PW Poradnictwo wielokulturowe Instytut Pedagogiki
39. 22-PE-AKPN-S2-PP4ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
40. 22-PE-AKPN-S2-TP3EZP Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia Instytut Pedagogiki
41. 22-PE-AKPN-S2-TP3MDS Metody diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się Instytut Pedagogiki
42. 22-PE-AKPN-S2-TP3MES Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznym Instytut Pedagogiki
43. 22-PE-AKPN-S2-TP3MTJ Metody terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze językowym Instytut Pedagogiki
44. 22-PE-AKPN-S2-TP3MTP Metodyka terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego Instytut Pedagogiki
45. 22-PE-AKPN-S2-TP3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
46. 22-PE-AKPN-S2-TP3PPT Psychologiczne podstawy terapii Instytut Pedagogiki
47. 22-PE-AKPN-S2-TP3PoP Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
48. 22-PE-AKPN-S2-TP3WAM Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność muzyczną Instytut Pedagogiki
49. 22-PE-AKPN-S2-TP3WAP Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność plastyczną Instytut Pedagogiki
50. 22-PE-AKPN-S2-TP3WEP Wybrane elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej Instytut Pedagogiki
51. 22-PE-AKPN-S2-TP3WKR Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki Instytut Pedagogiki
52. 22-PE-AKPN-S2-TP4MES Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznym Instytut Pedagogiki
53. 22-PE-AKPN-S2-TP4MTJ Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze językowym Instytut Pedagogiki
54. 22-PE-AKPN-S2-TP4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
55. 22-PE-AKPN-S2-TP4WKR Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki Instytut Pedagogiki
56. 22-PE-EWWP-S1-S3PeS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
57. 22-PE-EWWP-S1-S5DKZ Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
58. 22-PE-EWWP-S1-S5MPG Metodyka pracy z grupą Instytut Pedagogiki
59. 22-PE-EWWP-Z1-S3PS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
60. 22-PE-EWWP-Z1-S5APW Aksjologiczne problemy wychowania Instytut Pedagogiki