przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-PES-S1-S5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
32. 22-PES-S1-S5RZS Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi Instytut Pedagogiki
33. 22-PES-S1-S5PRR Podstawy rehabilitacji ruchowej z metodyką wychowania fizycznego specjalnego Instytut Pedagogiki
34. 22-PES-S1-S5PPC Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
35. 22-PES-S1-S5MPP Metodyka pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
36. 22-PES-S1-S5MNW Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. I-III w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
37. 22-PES-S1-S5MNU Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. IV-VI w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
38. 22-PES-S1-S5MET Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Instytut Pedagogiki
39. 22-PES-S1-S5KiW Kryminologia i wiktymologia Instytut Pedagogiki
40. 22-PES-S1-S5DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
41. 22-PES-S1-S5AON Andragogika osób z niepełnosprawnością intelektualną z metodyką Instytut Pedagogiki
42. 22-PES-S1-S4TPB Teoretyczne podstawy badań pedagogicznych Instytut Pedagogiki
43. 22-PES-S1-S4TMP Teoretyczne i metodyczne podstawy pomocy rodzinie dziecka z niepełnosprawnością Instytut Pedagogiki
44. 22-PES-S1-S4TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
45. 22-PES-S1-S4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
46. 22-PES-S1-S4RZS Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi Instytut Pedagogiki
47. 22-PES-S1-S4RPC Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i przewlekle chorych Instytut Pedagogiki
48. 22-PES-S1-S4PPc Praktyka pedagogiczna ciągła Instytut Pedagogiki
49. 22-PES-S1-S4PPP Przygotowanie do praktyki pedagogicznej metodycznej Instytut Pedagogiki
50. 22-PES-S1-S4PLE Podstawy logopedii z emisją głosu Instytut Pedagogiki
51. 22-PES-S1-S4MRW Metodyka rewalidacji i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Instytut Pedagogiki
52. 22-PES-S1-S4MNW Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
53. 22-PES-S1-S4MKW Metodyka kształcenia i wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
54. 22-PES-S1-S4MET Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Instytut Pedagogiki
55. 22-PES-S1-S4MEO Media w edukacji osób z niepełnosprawnością Instytut Pedagogiki
56. 22-PES-S1-S4DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
57. 22-PES-S1-S3WWR Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Instytut Pedagogiki
58. 22-PES-S1-S3WTPB Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej Instytut Pedagogiki
59. 22-PES-S1-S3TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
60. 22-PES-S1-S3SA Spektrum autyzmu Instytut Pedagogiki