przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
331. 22-22-SPWPEW-P-KoInt Komunikacja interpersonalna Instytut Pedagogiki
332. 22-PE-I-S2-WP2PP Pedagogika przedszkolna Instytut Pedagogiki
333. 22-PE-S1-RE6TP Terapia pedagogiczna Instytut Pedagogiki
334. 22-PE-I-Z2-PO3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
335. 22-PE-S1-ED6NTI Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
336. 22-PE-S1-RE5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
337. 22-PE-S1-3L1HW Historia wychowania Instytut Pedagogiki
338. 22-PES-S1-S5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
339. 22-PE-S1-WS4TFR Techniki fizjoterapi rozwojowej Instytut Pedagogiki
340. 22-PE-I-S2-PO4PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
341. 22-PE-I-S2-ED4PPB Podstawy pracy z bezrobotnymi Instytut Pedagogiki
342. 22-PE-S1-RE6MR Metodyka resocjalizacji Instytut Pedagogiki
343. 22-PE-S1-WS5TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
344. 22-PE-Z1-3L1TeIn Technologia informacyjna Instytut Pedagogiki
345. 22-PE-Z1-3L1TPBS Teoretyczne podstawy badań społecznych Instytut Pedagogiki
346. 22-PE-I-Z2-WP2PLE Podstawy logopedii z emisją głosu Instytut Pedagogiki
347. 22-PE-Z1-PO5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
348. 22-PES-S1-S4PPP Przygotowanie do praktyki pedagogicznej metodycznej Instytut Pedagogiki
349. 22-PE-S1-PP3PPP Podstawy pomocy psychopedagogicznej i poradnictwa Instytut Pedagogiki
350. 22-PE-S1-PO4MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej (kontynuacja) Instytut Pedagogiki
351. 22-PE-I-Z2-WP2PP Pedagogika przedszkolna Instytut Pedagogiki
352. 22-PE-S1-ED3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
353. 22-PES-S1-S5PPC Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
354. 22-PES-Z1-S5MET Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Instytut Pedagogiki
355. 22-22-SPWPEW-P-MKZ Metodyka kształcenia zintegrowanego Instytut Pedagogiki
356. 22-PE-S1-PP4ITP Interwencja i terapia psychopedagogiczna Instytut Pedagogiki
357. 22-PE-AKPN-S2-TP3WEP Wybrane elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej Instytut Pedagogiki
358. 22-PE-Z1-WS4AS Autoprezentacja i savoir-vivre w zawodzie pedagoga Instytut Pedagogiki
359. 22-PE-S1-ED5PAR Problemy aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych Instytut Pedagogiki
360. 22-PE-S1-PP6MDT Metody diagnozy i terapii pedagogicznej Instytut Pedagogiki