przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
331. 22-PE-Z1-3L2PRC Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki
332. 22-PE-S1-ED5PRD Psychologia rozwoju dorosłych Instytut Pedagogiki
333. 22-PE-AKPN-S2-TP3PPT Psychologiczne podstawy terapii Instytut Pedagogiki
334. 22-PE-Z1-PP3PR Psychopatologia rozwoju Instytut Pedagogiki
335. 22-PE-S1-PP3PR Psychopatologia rozwoju Instytut Pedagogiki
336. 22-PE-AKPN-S2-PP2PR Psychopatologia rozwoju Instytut Pedagogiki
337. 22-PE-S1-PO5PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
338. 22-PE-Z1-PO5PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
339. 22-PE-I-Z2-PO3PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
340. 22-PE-I-S2-PO3PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
341. 22-PE-S1-PP4PPP Psychopedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi Instytut Pedagogiki
342. 22-PE-Z1-PP4PPP Psychopedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi Instytut Pedagogiki
343. 22-PE-I-S2-MZ2RPS Regionalna polityka społeczna Instytut Pedagogiki
344. 22-PES-S1-S4RPC Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i przewlekle chorych Instytut Pedagogiki
345. 22-PES-Z1-S5RZS Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi Instytut Pedagogiki
346. 22-PES-S1-S4RZS Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi Instytut Pedagogiki
347. 22-PES-S1-S5RZS Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi Instytut Pedagogiki
348. 22-PE-S1-PP6Sek Seksuologia Instytut Pedagogiki
349. 22-22-SDP-S3-SemDo8 Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
350. 22-22-SDP-S3-SemDok Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
351. 22-22-SDP-S3-Semdo2 Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
352. 22-22-SDP-S3-Semdkt Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
353. 22-22-SPWPEW-P-sem3 Seminarium dyplomowe Instytut Pedagogiki
354. 22-PE-Z1-PO5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
355. 22-PE-Z1-PO6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
356. 22-PES-Z1-S6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
357. 22-PES-S1-S5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
358. 22-PES-S1-S6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
359. 22-PE-S1-ED4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
360. 22-PE-S1-ED5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki