przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
331. 22-PE-S1-3L2WPO Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej Instytut Pedagogiki
332. 22-PE-S1-3L2WP Wprowadzenie do poradnictwa Instytut Pedagogiki
333. 22-PE-S1-3L2WOE Wprowadzenie do organizacji edukacji Instytut Pedagogiki
334. 22-PE-S1-3L2WED Wprowadzenie do edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
335. 22-PE-S1-3L2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
336. 22-PE-S1-3L2PRC Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki
337. 22-PE-S1-3L2HW Historia wychowania Instytut Pedagogiki
338. 22-PE-S1-3L1TPN Technika pracy naukowej Instytut Pedagogiki
339. 22-PE-S1-3L1TPB Teoretyczne podstawy badań społecznych Instytut Pedagogiki
340. 22-PE-S1-3L1TI Technologia informacyjna Instytut Pedagogiki
341. 22-PE-S1-3L1Soc Socjologia Instytut Pedagogiki
342. 22-PE-S1-3L1PsO Psychologia ogólna Instytut Pedagogiki
343. 22-PE-S1-3L1PO Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
344. 22-PE-S1-3L1OWI Ochrona własności intelektualnej Instytut Pedagogiki
345. 22-PE-S1-3L1HW Historia wychowania Instytut Pedagogiki
346. 22-PE-S1-3L1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
347. 22-PE-S1-3L1DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
348. 22-PE-K-Z1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Instytut Pedagogiki
349. 22-PE-K-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Instytut Pedagogiki
350. 22-PE-I-Z2-WP2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
351. 22-PE-I-Z2-WP2TPP Teoria i praktyka pedagogiczna w XIX i I połowie XX wieku Instytut Pedagogiki
352. 22-PE-I-Z2-WP2PrP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
353. 22-PE-I-Z2-WP2PW Pedagogika wczesnoszkolna Instytut Pedagogiki
354. 22-PE-I-Z2-WP2PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
355. 22-PE-I-Z2-WP2PP Pedagogika przedszkolna Instytut Pedagogiki
356. 22-PE-I-Z2-WP2PLE Podstawy logopedii z emisją głosu Instytut Pedagogiki
357. 22-PE-I-Z2-WP2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki
358. 22-PE-I-Z2-WP2KNP Kierunki i nurty w pedeutologii Instytut Pedagogiki
359. 22-PE-I-Z2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
360. 22-PE-I-Z2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki