przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
361. 22-PE-I-Z2-PO4WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
362. 22-PE-I-Z2-PO4WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
363. 22-PE-I-Z2-PO4PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
364. 22-PE-I-Z2-PO4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
365. 22-PE-I-Z2-PO4NEU Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
366. 22-PE-I-Z2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
367. 22-PE-I-Z2-PO3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
368. 22-PE-I-Z2-PO3PRD Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
369. 22-PE-I-Z2-PO3PPr Podstawy przedsiębiorczości Instytut Pedagogiki
370. 22-PE-I-Z2-PO3PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
371. 22-PE-I-Z2-PO3PDP Podstawy diagnostyki psychologicznej Instytut Pedagogiki
372. 22-PE-I-Z2-PO3MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
373. 22-PE-I-Z2-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
374. 22-PE-I-Z2-PO3IS Interwencja socjalna Instytut Pedagogiki
375. 22-PE-I-Z2-PO3DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
376. 22-PE-I-S2-WP2prP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
377. 22-PE-I-S2-WP2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
378. 22-PE-I-S2-WP2TPP Teoria i praktyka pedagogiczna w XIX i I połowie XX wieku Instytut Pedagogiki
379. 22-PE-I-S2-WP2PW Pedagogika wczesnoszkolna Instytut Pedagogiki
380. 22-PE-I-S2-WP2PPR Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego Instytut Pedagogiki
381. 22-PE-I-S2-WP2PP Pedagogika przedszkolna Instytut Pedagogiki
382. 22-PE-I-S2-WP2PLE Podstawy logopedii z emisją głosu Instytut Pedagogiki
383. 22-PE-I-S2-WP2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki
384. 22-PE-I-S2-WP2KNP Kierunki i nurty w pedeutologii Instytut Pedagogiki
385. 22-PE-I-S2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
386. 22-PE-I-S2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
387. 22-PE-I-S2-PO4WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
388. 22-PE-I-S2-PO4WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
389. 22-PE-I-S2-PO4PZP Planowanie i zarządzanie projektami pedagogicznymi Instytut Pedagogiki
390. 22-PE-I-S2-PO4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki