przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
421. 22-PE-I-S2-WP2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
422. 22-PE-I-S2-MZ2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
423. 22-PE-S1-3L2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
424. 22-PE-Z1-3L2TeWy Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
425. 22-PES-S1-S2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
426. 22-PE-I-Z2-WP2TW Teoria wychowania Instytut Pedagogiki
427. 22-PE-S1-RE3TPP Teorie przyczyn przestępczości Instytut Pedagogiki
428. 22-PE-S1-RE6TP Terapia pedagogiczna Instytut Pedagogiki
429. 22-PE-Z1-WS4TTR Terapia tańcem i ruchem Instytut Pedagogiki
430. 22-PE-S1-WS4TTR Terapia tańcem i ruchem Instytut Pedagogiki
431. 22-PE-S1-PP6TA Trening asertywności Instytut Pedagogiki
432. 22-PE-I-S2-ED3TK Trening kreatywności Instytut Pedagogiki
433. 22-PE-S1-PP4TUW Trening umiejętności wychowawczych Instytut Pedagogiki
434. 22-PE-Z1-PP4TUW Trening umiejętności wychowawczych Instytut Pedagogiki
435. 22-PE-Z1-PP4TRI Treningi relaksacyjne i interpersonalne Instytut Pedagogiki
436. 22-PE-S1-PP4TRI Treningi relaksacyjne i interpersonalne Instytut Pedagogiki
437. 22-PE-S1-ENUP Urban pedagogy Instytut Pedagogiki
438. 22-PE-I-S2-ED4WA Warsztaty autobiograficzne Instytut Pedagogiki
439. 22-PE-S1-ED6WA Warsztaty autobiograficzne Instytut Pedagogiki
440. 22-PE-S1-PO6WM Warsztaty muzyczne Instytut Pedagogiki
441. 22-PE-Z1-PO6WM Warsztaty muzyczne Instytut Pedagogiki
442. 22-PE-S1-PO6WP Warsztaty plastyczne Instytut Pedagogiki
443. 22-PE-Z1-PO6WP Warsztaty plastyczne Instytut Pedagogiki
444. 22-PE-S1-PO6WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
445. 22-PE-Z1-PO6WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
446. 22-PE-I-Z2-PO4WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
447. 22-PE-I-S2-PO4WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
448. 22-PE-S1-WS4WRZ Warsztaty rozwoju zawodowego Instytut Pedagogiki
449. 22-PE-S1-WS5WRZ Warsztaty rozwoju zawodowego Instytut Pedagogiki
450. 22-PE-Z1-WS4WRZ Warsztaty rozwoju zawodowego Instytut Pedagogiki