przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
451. 22-PE-Z1-PO6WS Warsztaty socjoterapii Instytut Pedagogiki
452. 22-PE-S1-PO6WS Warsztaty socjoterapii Instytut Pedagogiki
453. 22-PE-S1-PO5WT Warsztaty teatralne Instytut Pedagogiki
454. 22-PE-Z1-PO5WT Warsztaty teatralne Instytut Pedagogiki
455. 22-PE-S1-PO4WUW Warsztaty umiejętności wychowawczych Instytut Pedagogiki
456. 22-PES-S1-S3WWR Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Instytut Pedagogiki
457. 22-PE-S1-3L2WED Wprowadzenie do edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
458. 22-PE-Z1-3L2WED Wprowadzenie do edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
459. 22-PE-S1-3L2WOE Wprowadzenie do organizacji edukacji Instytut Pedagogiki
460. 22-PE-Z1-3L2WOE Wprowadzenie do organizacji edukacji Instytut Pedagogiki
461. 22-PE-S1-3L2WPO Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej Instytut Pedagogiki
462. 22-PE-Z1-3L2WPO Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej Instytut Pedagogiki
463. 22-PE-Z1-3L2WPR Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej Instytut Pedagogiki
464. 22-PE-S1-3L2WPR Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej Instytut Pedagogiki
465. 22-PE-Z1-3L2WPS Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej Instytut Pedagogiki
466. 22-PE-S1-3L2WPS Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej Instytut Pedagogiki
467. 22-PE-Z1-3L2WPWP Wprowadzenie do pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Instytut Pedagogiki
468. 22-PE-S1-3L2WPWP Wprowadzenie do pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Instytut Pedagogiki
469. 22-PE-S1-3L2WPW Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej Instytut Pedagogiki
470. 22-PE-Z1-3L2WPW Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej Instytut Pedagogiki
471. 22-PE-S1-3L2WP Wprowadzenie do poradnictwa Instytut Pedagogiki
472. 22-PE-Z1-3L2WP Wprowadzenie do poradnictwa Instytut Pedagogiki
473. 22-PE-S1-WS5WTP Wprowadzenie do terapii poznawczo - behawioralnej Instytut Pedagogiki
474. 22-PES-S1-S3WTPB Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej Instytut Pedagogiki
475. 22-PES-Z1-S5WdT Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej Instytut Pedagogiki
476. 22-PE-S1-ED4WAT Wspieranie aktywności twórczej Instytut Pedagogiki
477. 22-PE-AKPN-S2-TP3WKR Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki Instytut Pedagogiki
478. 22-PE-AKPN-S2-TP4WKR Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki Instytut Pedagogiki
479. 22-PE-AKPN-S2-TP3WAM Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność muzyczną Instytut Pedagogiki
480. 22-PE-AKPN-S2-TP3WAP Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność plastyczną Instytut Pedagogiki