przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
481. 22-PE-Z1-PP3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
482. 22-PES-S1-S3PPR Podstawy psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
483. 22-PE-I-S2-PO3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
484. 22-PE-S1-PO5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
485. 22-PE-S1-RE4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
486. 22-PE-I-Z2-PO3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
487. 22-PE-Z1-3L2WPO Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej Instytut Pedagogiki
488. 22-PE-Z1-PO6WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
489. 22-PE-S1-WS4TTR Terapia tańcem i ruchem Instytut Pedagogiki
490. 22-PE-I-S2-PO3MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
491. 22-PE-S1-WS5NiM Negocjacje i mediacje Instytut Pedagogiki
492. 22-PES-S1-S6PP Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
493. 22-PE-I-Z2-WP2PrP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
494. 22-PE-S1-ED4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
495. 22-PE-I-S2-MZ2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki
496. 22-22-SPWPEW-P-Prak3 Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
497. 22-PS-SM-PZZLME175 Moduł edukacyjny: Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi - Wprowadzenie do psychologii kierownictwa Instytut Psychologii