przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
481. 22-PE-Z1-PP3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
482. 22-PES-S1-S3PPR Podstawy psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży Instytut Pedagogiki
483. 22-PE-Z1-PO6Neu Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
484. 22-PE-I-S2-ED3TK Trening kreatywności Instytut Pedagogiki
485. 22-PE-S1-PP6PDN Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie Instytut Pedagogiki
486. 22-PE-Z1-PP4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
487. 22-PE-I-S2-ED3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
488. 22-PES-S1-S6AER Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
489. 22-PE-S1-WS4TTR Terapia tańcem i ruchem Instytut Pedagogiki
490. 22-PE-I-S2-PO3MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
491. 22-PE-S1-3L2WPO Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej Instytut Pedagogiki
492. 22-PE-S1-PO6WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
493. 22-PE-I-S2-PO3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
494. 22-PE-S1-PO5PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
495. 22-PE-S1-RE4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
496. 22-PE-I-Z2-PO3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
497. 22-PE-I-S2-MZ2PEK Podstawy edukacji kulturalnej Instytut Pedagogiki