przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
481. 22-PES-Z1-S5MNW Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. I-III w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
482. 22-PES-Z1-S5NiM Negocjacje i mediacje Instytut Pedagogiki
483. 22-PES-Z1-S5PPM Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
484. 22-PES-Z1-S5PRR Podstawy rehabilitacji ruchowej z metodyką wychowania fizycznego specjalnego Instytut Pedagogiki
485. 22-PES-Z1-S5RZS Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi Instytut Pedagogiki
486. 22-PES-Z1-S5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
487. 22-PES-Z1-S5WdT Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej Instytut Pedagogiki
488. 22-PES-Z1-S6AER Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
489. 22-PES-Z1-S6MKA Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej Instytut Pedagogiki
490. 22-PES-Z1-S6MWN Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu osób z niepełnosprawnością Instytut Pedagogiki
491. 22-PES-Z1-S6POZ Podstawy organizacji i zarządzania placówkami edukacyjnymi Instytut Pedagogiki
492. 22-PES-Z1-S6PPM Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
493. 22-PES-Z1-S6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
494. 22-PES-Z1-S6TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
495. 22-PES-Z1-S6WMT Wybrane metody terapii zajęciowej dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
496. 22-PES-Z1-S6ZPP Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
497. 22-PS-SM-PZZLME175 Moduł edukacyjny: Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi - Wprowadzenie do psychologii kierownictwa Instytut Psychologii