przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
481. 22-22-SPWPEW-P-Prak Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
482. 22-22-SPWPEW-P-PedZa Pedagogika zabawy Instytut Pedagogiki
483. 22-22-SPWPEW-P-PedOg Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
484. 22-22-SPWPEW-P-PRCz Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki
485. 22-22-SPWPEW-P-MPT Metodyka pracy terapeutycznej Instytut Pedagogiki
486. 22-22-SPWPEW-P-MKZ Metodyka kształcenia zintegrowanego Instytut Pedagogiki
487. 22-22-SPWPEW-P-MEP Metodyka edukacji przedszkolnej Instytut Pedagogiki
488. 22-22-SPWPEW-P-KoInt Komunikacja interpersonalna Instytut Pedagogiki
489. 22-22-SPWPEW-P-KFzM Kultura fizyczna z metodyką Instytut Pedagogiki
490. 22-22-SPWPEW-P-EmGl Emisja głosu Instytut Pedagogiki
491. 22-22-SPWPEW-P-EArt Edukacja artystyczna Instytut Pedagogiki
492. 22-22-SPWPEW-P-DiPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
493. 22-22-SDP-S3-Semdo2 Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
494. 22-22-SDP-S3-Semdkt Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
495. 22-22-SDP-S3-SemDok Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
496. 22-22-SDP-S3-SemDo8 Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
497. 22-22-SDP-S3-MetnsI Metodologia nauk społecznych z elementami naukoznawstwa Instytut Pedagogiki