przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-PE-S1-PO5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
62. 22-PE-EWWP-Z1-S5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
63. 22-PE-S1-PP5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
64. 22-PE-S1-RE5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
65. 22-PE-Z1-PO5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
66. 22-PE-AKPN-S2-PP4EZD Etyka zawodu doradcy Instytut Pedagogiki
67. 22-PES-S1-S1EZN Etyka zawodu nauczyciela Instytut Pedagogiki
68. 22-PE-S1-RE4ESR Europejskie systemy resocjalizacji Instytut Pedagogiki
69. 22-PE-S1-3L1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
70. 22-PE-Z1-3L1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
71. 22-PES-S1-S1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
72. 22-PE-Z1-PO5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
73. 22-PE-S1-ED5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
74. 22-PE-S1-PO5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
75. 22-PE-S1-RE5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
76. 22-PE-S1-PP5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
77. 22-PE-I-Z2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
78. 22-PE-I-S2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
79. 22-PE-S1-3L1HW Historia wychowania Instytut Pedagogiki
80. 22-PE-S1-3L2HW Historia wychowania Instytut Pedagogiki
81. 22-PE-Z1-3L1HiWy Historia wychowania Instytut Pedagogiki
82. 22-PE-Z1-3L2HiWy Historia wychowania Instytut Pedagogiki
83. 22-PES-S1-S2HWK Historia wychowania i kształcenia specjalnego Instytut Pedagogiki
84. 22-PE-Z1-PP4ITP Interwencja i terapia psychopedagogiczna Instytut Pedagogiki
85. 22-PE-S1-PP4ITP Interwencja i terapia psychopedagogiczna Instytut Pedagogiki
86. 22-PE-S1-PO4IS Interwencja socjalna Instytut Pedagogiki
87. 22-PE-I-Z2-PO3IS Interwencja socjalna Instytut Pedagogiki
88. 22-PE-I-S2-PO3IS Interwencja socjalna Instytut Pedagogiki
89. 22-PES-S1-S3JM Język migowy Instytut Pedagogiki
90. 22-PE-I-Z2-WP2KNP Kierunki i nurty w pedeutologii Instytut Pedagogiki